·inicjatywa dentyl to próba indukcyjnej weryfikacji postmodernistycznej fotografii stojącej w opozycji do cyfrowej i równie postmodernistycznej sztuki fotograficznej drugiego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku. Dentyl to próba eksplikacji piękna jednopojawieniowego tam, gdzie ono teoretycznie nie egzystuje, próba wyłuszczenia prawdy w sposób przywołujący na myśl najgłębiej skrywane skojarzenia odmętów zwierzęcej psychiki. Ostatecznie dentyl to próba ucieczki od schematu do wolności, ucieczki ad absurdum w kierunku tego, co starożytni Grecy zwali: apeiron. Czy jesteś zainteresowany przygodą w inicjatywę dentyl?·